Announcements


Topic Replies Activity
Rancher Release - v2.0.14 - Addresses Rancher CVE-2019-11202 2 April 23, 2019
Rancher Release - v2.2.2 - Addresses Rancher CVE-2019-11202 and stability issues 6 April 18, 2019
K3s Release - v0.4.0 2 April 16, 2019
K3s Release - v0.3.0 2 March 30, 2019
Rancher Release - v2.2.1 - Addresses Kubernetes CVE-2019-9946 and CVE-2019-1002101 4 March 29, 2019
Rancher Release - v2.1.8 - Addresses Kubernetes CVE-2019-9946 and CVE-2019-1002101 2 March 28, 2019
Rancher Release - v2.0.13 - Addresses Kubernetes CVE-2019-9946 and CVE-2019-1002101 2 March 28, 2019
Rancher Release v2.2.0 3 March 27, 2019
Rancher Release - v2.1.7 - Addresses Kubernetes CVE-2019-1002100 4 March 7, 2019
Rancher Release - v2.0.12 - Addresses Kubernetes CVE-2019-1002100 2 March 6, 2019
Runc vulnerability - CVE-2019-5736 6 February 15, 2019
RancherOS Release - v1.5.1 2 February 11, 2019
RancherOS Release - v1.4.3 2 February 11, 2019
Rancher Release - v2.2.0-alpha6 2 February 5, 2019
Rancher Release - v2.2.0-alpha5 2 February 5, 2019
Rancher Release v1.6.26 2 January 31, 2019
Rancher Security Announcement [CVE-2018-20321 and CVE-2019-6287] 2 January 29, 2019
Rancher Release v2.1.6 2 January 29, 2019
Rancher Release v2.0.11 2 January 29, 2019
Addressing [CVE-2018-18264] and Kubernetes API Server external IP address proxying 1 January 4, 2019
Rancher release v2.0.10 2 January 4, 2019
Rancher release v2.1.5 2 January 4, 2019
RancherOS Release - v1.5.0 2 December 29, 2018
Rancher Release v2.1.4 4 December 18, 2018
Rancher Release - v2.2.0-alpha3 1 December 11, 2018
Rancher Release - v1.6.25 - Addresses Kubernetes CVE-2018-1002105 2 December 5, 2018
Rancher Release - v2.0.9 - Addresses Kubernetes CVE-2018-1002105 2 December 5, 2018
Rancher Release - v2.1.3 - Addresses Kubernetes CVE-2018-1002105 2 December 5, 2018
Rancher Security Advisory: [Kubernetes CVE-2018-1002105] 2 December 5, 2018
Addressing Kubernetes CVE-2018-1002105 2 December 4, 2018